Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/09/2017 | 22:18:46 | 153 lượt xem

Câu hỏi số 25592

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Few scientific breakthroughs are discovered merely by (coincidence) tìm từ đồng nghĩa

Phương án trả lời:
A.

talent

B.

laymen

C.

chance

D.

imagination

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.