Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/09/2017 | 16:41:44 | 119 lượt xem

Câu hỏi số 25638

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Will you _______ the children while I’m out ?

Phương án trả lời:
A.

pay attention to

B.

care about

C.

look after

D.

look out

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.