Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
30/09/2017 | 16:45:41 | 164 lượt xem

Câu hỏi số 26183

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vật dao động điều hòa với biên độ A . khi thế năng gấp n lần động năng, vật có li độ

Phương án trả lời:
A.

x = ± A \( \sqrt{{n-1}\over n}\)

B.

x = ± \(A \over \sqrt n\)

C.

x = ± A \( \sqrt{{n}\over n + 1}\)

D.

x = ±A \({{n}\over n + 1}\)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.