Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
30/09/2017 | 17:07:36 | 200 lượt xem

Câu hỏi số 26186

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình dao động tại nguồn O là u0 = A cos 2π/T t (cm). Điểm M trên đường thẳng, cách O một khoảng bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t = T/2 có li độ uM = 2 (cm). Biên độ sóng A bằng

Phương án trả lời:
A.

4 cm

B.

2 cm

C.

4/√3 cm

D.

2/√3 cm

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.