Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
30/09/2017 | 18:17:49 | 176 lượt xem

Câu hỏi số 26193

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe S1 và S2 đến màn M là D1=250cm. Khe S là nguồn cung cấp ánh sáng đơn sắc cho hai khe S1 và S2. Lúc đầu khe sáng S cách đều hai khe S1 và S2 và cách mặt phẳng chứa hai khe này một đoạn D2 = 49cm, sau đó cho khe S chuyển động tịnh tiến 20mm theo phương tạo một góc 300 với màn M và hướng ra xa màn M. Khi đó vân trung tâm trên màn dời một đoạn bằng bao nhiêu? Khoảng vân trên màn có thay đổi không?

Phương án trả lời:
A.

Dời 8,66cm, khoảng vân trên màn không thay đổi

B.

Dời 7,07cm:khoảng vân trên màn có thay đổi

C.

Dời 8,84mm, khoảng vân trên màn không thay đổi

D.

Dời 8,84mm, khoảng vân trên màn có thay đổi

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.