Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
01/10/2017 | 15:03:08 | 117 lượt xem

Câu hỏi số 26229

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đặt một điện áp u = U0cosωt(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với một tụ điện C có điện dung thay đổi được. Ban đầu tụ điện có dung kháng 100Ω cuộn dây có cảm kháng 50Ω. Giảm điện dung một lượng ΔC = 10−3/8π(F) thì tần số góc dao động riêng của mạch là 80π(rad/s). Tần số góc ω của dòng điện trong mạch là:

Phương án trả lời:
A.

50π(rad/s)

B.

100π(rad/s)

C.

60π(rad/s)

D.

40π(rad/s)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.