Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/10/2017 | 10:23:23 | 159 lượt xem

Câu hỏi số 26751

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là:

Phương án trả lời:
A.

C2H5OH.

B.

CH3CHO.

C.

CH3COOH.

D.

C2H6.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.