Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 18:44:29 | 992 lượt xem

Câu hỏi số 27644

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nét đáng chú ý trong đời sống văn hóa Nhật Bản mà Việt Nam cần học tập là gì?

Phương án trả lời:
A.

Sự hòa tan trong qáu trình hội nhập

B.

Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại

C.

Sự gìn gữ bản sắc văn hóa của dân tộc

D.

Sự hiện đại cùng với sự phát triển của nền kinh tế - khoa học kĩ thuật

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.