Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 18:45:31 | 1311 lượt xem

Câu hỏi số 27645

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Bản chất của mối quan hệ giữa Asean với các nước Đông Dương trong những năm từ 1967 đến 1979

Phương án trả lời:
A.

ít quan hệ

B.

đối đầu căng thẳng

C.

hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa

D.

chuyển từ đối đầu sang đối thoại hợp tác

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.