Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 19:34:12 | 1004 lượt xem

Câu hỏi số 27646

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của thời tổng thống Mỹ là gì

Phương án trả lời:
A.

Thực hiện “Chủ nghĩa lấp chỗ trống"

B.

Xác lập một trật tự thế giới có lợi cho Mỹ

C.

Chuẩn bị tiến hành “Chiến tranh tổng lực”

D.

Thực hiện “Chiến lược hóa toàn cầu”

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.