Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 19:35:54 | 879 lượt xem

Câu hỏi số 27647

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Những quốc gia nào giành được độc lập đầu tiên ở Đông Nam Á vào năm 1945?

Phương án trả lời:
A.

Việt Nam, Lào, Campuchia

B.

In-đô-nê-xi-a, Mã Lai, Xingapo

C.

In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào

D.

In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Campuchia

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.