Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 19:36:36 | 1337 lượt xem

Câu hỏi số 27648

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Quốc gia giành được độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Phương án trả lời:
A.

Ai Cập

B.

LiBi

C.

Angiêri

D.

Tuynidi

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.