Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 19:37:51 | 807 lượt xem

Câu hỏi số 27649

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nội dung nào không phải là nguyên nhân dẫn đến việc triệu tập Hội nghị I-an-ta (2/1945)

Phương án trả lời:
A.

Thiết lập một trật tự thế giới bất bình đẳng giữa các nước thắng trận với các nước bại trận

B.

Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh

C.

Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận

D.

Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.