Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 19:39:28 | 1068 lượt xem

Câu hỏi số 27650

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự chuyển biến quan trọng đầu tiên của các nước Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Phương án trả lời:
A.

sự ra đời của những nhà nước mới

B.

đời sống nhân dân cải thiện

C.

đạt sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế

D.

xuất hiện ba trong bốn “con rồng” kinh tế Châu Á

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.