Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 20:12:17 | 767 lượt xem

Câu hỏi số 27653

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mục tiêu quan trọng hàng đầu của Tổ chức Liên hợp quốc là

Phương án trả lời:
A.

phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc

B.

duy trì hòa bình và an ninh thế giới

C.

tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước

D.

phát triển kinh tế văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.