Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 20:22:48 | 981 lượt xem

Câu hỏi số 27654

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nội dung nào không phải là nguyên nhân chung dẫn tới sự phát triển kinh tế của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Phương án trả lời:
A.

Áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất

B.

Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế

C.

Trình độ tập trung tư bản, sức sản xuất, cạnh tranh hiệu quả của các công ty, tập đoàn tư bản

D.

Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc quản lí, tận dụng tốt nguồn nguyên liệu, nhân công từ bên ngoài.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.