Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 20:27:55 | 819 lượt xem

Câu hỏi số 27655

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vị trí công nghiệp của Liên Xô trong những năm 50, 60, nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX

Phương án trả lời:
A.

Đứng thứ ba thế giới

B.

Đứng thứ tư thế giới

C.

Đứng thứ hai thế giới

D.

Đứng thứ nhất thế giới

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.