Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 20:31:36 | 947 lượt xem

Câu hỏi số 27656

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới, khu vực Mĩ La tinh được mệnh danh là

Phương án trả lời:
A.

"Lục địa mới trỗi dậy"

B.

"Tiên đòn của chủ nghĩa xã hội"

C.

"Đại lục núi lửa"

D.

"Hòn đảo tự do"

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.