Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 20:35:47 | 812 lượt xem

Câu hỏi số 27658

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự kiện nào được coi là đã đặt nền tảng cho quan hệ Mĩ-Nhật từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Phương án trả lời:
A.

Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixco (8/9/1951)

B.

Học thuyết Phucưđa (1977)

C.

Học thuyết Miyadaoa (1993)

D.

Hiệp ước An ninh Mĩ-Nhật (8/9/1951)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.