Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 20:36:32 | 926 lượt xem

Câu hỏi số 27659

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản được biểu hiện rõ nhất ở giai đoạn nào?

Phương án trả lời:
A.

Từ năm1945 đến năm 1952

B.

Từ năm1973 đến năm 1991

C.

Từ năm1991 đến năm 2000

D.

Từ năm1952 đến năm 1973

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.