Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 20:37:41 | 940 lượt xem

Câu hỏi số 27660

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, tổ chức Asean chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?

Phương án trả lời:
A.

Hợp tác trên lĩnh vực du lịch

B.

Hợp tác trên lĩnh vực văn hóa

C.

Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục

D.

Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.