Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 20:38:53 | 973 lượt xem

Câu hỏi số 27661

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời vào thời gian nào, thành viên đầu tiên là những quốc gia nào?

Phương án trả lời:
A.

1957, gồm Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua

B.

1957, gồm Anh, Cộng hòa Liên bang Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua

C.

1951, gồm Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Italia, Bỉ

D.

1967, gồm Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.