Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 20:39:54 | 906 lượt xem

Câu hỏi số 27662

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12,
Câu hỏi:

Mĩ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào thời gian nào?

Phương án trả lời:
A.

28/7/1995

B.

11/7/1995

C.

7/1/1972

D.

18/1/1950

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.