Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
01/12/2017 | 18:09:13 | 575 lượt xem

Câu hỏi số 27969

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới II là:

Phương án trả lời:
A.

Hòa bình, trung lập

B.

Hòa bình, tích cực ủng hộ Cách mạng thế giới

C.

Ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt

D.

Kiên quyết chống lại chính sách gây chiến tranh của Mĩ

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.