Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
22/12/2017 | 15:03:27 | 482 lượt xem

Câu hỏi số 28736

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trụ sở của Liên Hợp Quốc đặt tại đâu?

Phương án trả lời:
A.

Paris

B.

London

C.

New York

D.

Oasinhton

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.