Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
22/12/2017 | 15:05:38 | 340 lượt xem

Câu hỏi số 28737

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Bối cảnh quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai có đặc trưng nổi bật nhất:

Phương án trả lời:
A.

Quan hệ quốc tế bị chi phối bởi mối quan hệ giữa các cường quốc

B.

Chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm vi một nước

C.

Liên Xô và Mĩ cùng mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên thế giới

D.

Thế giới chia làm hai phe: Xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa do Liên Xô và Mĩ đứng đầu

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.