Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
22/12/2017 | 15:06:39 | 595 lượt xem

Câu hỏi số 28738

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự kiện khởi đầu tạo ra khuôn khổ trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: 

Phương án trả lời:
A.

Hội nghị Véc xai.

B.

Hội nghị Oasinhtơn.

C.

Hội nghị Ianta

D.

Hội nghị Pốtxđam.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.