Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
22/12/2017 | 15:07:42 | 771 lượt xem

Câu hỏi số 28739

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Điều kiện tiên quyết nhất đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN năm 1967 là các quốc gia thành viên

Phương án trả lời:
A.

đều có nền kinh tế phát triển.

B.

đều giành được độc lập

C.

đều có chế độ chính trị tương đồng

D.

đều có nền văn hóa dân tộc đặc sắc.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.