Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
22/12/2017 | 15:37:01 | 856 lượt xem

Câu hỏi số 28740

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Có bao nhiêu nước bị chia cắt bởi hội nghị Ianta (2/1945)

Phương án trả lời:
A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.