Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
22/12/2017 | 15:37:01 | 685 lượt xem

Câu hỏi số 28740

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Có bao nhiêu nước bị chia cắt bởi hội nghị Ianta (2/1945)

Phương án trả lời:
A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án: B