Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
22/12/2017 | 15:38:53 | 467 lượt xem

Câu hỏi số 28741

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nội dung nào là khó khăn lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) hiện nay?

Phương án trả lời:
A.

Làn sóng di cư không thể kiểm soát từ Trung Đông và Châu Phi. 

B.

Việc duy trì đồng tiền chung.

C.

Thách thức từ sự già hóa dân số.

D.

Sự gia tăng của xu hướng li khai. 

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.