Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
22/12/2017 | 15:43:07 | 431 lượt xem

Câu hỏi số 28742

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Quyết định chính thức thành lập tổ chức Liên hợp quốc được thông qua ở đâu? 

Phương án trả lời:
A.

Pốtxđam(Đức)

B.

Xan Phanxixcô(Mĩ)

C.

Ianta (Liên Xô)

D.

Vecxai (Pháp)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.