Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
22/12/2017 | 15:46:37 | 510 lượt xem

Câu hỏi số 28743

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Để thoát khỏi tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai phe Tư bản Chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, Châu Âu đã:

Phương án trả lời:
A.

Thành lập cộng đồng châu Âu (EC)

B.

Giúp đỡ Đông Âu phát triển kinh tế

C.

Rút khỏi các khối quân sự do Liên Xô và Mĩ đứng đầu

D.

Kí hiệp định Henxinki, tạo nên một cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh khu vực. 

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.