Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
22/12/2017 | 15:50:25 | 499 lượt xem

Câu hỏi số 28744

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nguyên nhân chính khiến Mĩ phát động cuộc Chiến tranh lạnh chống Liên Xô là:

Phương án trả lời:
A.

Do Mĩ lo sợ trước ảnh hưởng ngày càng to lớn của Liên Xô

B.

Do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa Mĩ và Liên Xô

C.

Do Mĩ lo sợ sự mở rộng của hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới

D.

Do Mĩ tự cho mình có quyền lãnh đạo thế giới

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.