Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 09:58:48 | 304 lượt xem

Câu hỏi số 29021

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60 nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là   

Phương án trả lời:
A.

đứng thứ nhất trên thế giới

B.

đứng thứ ba trên thế giới. 

C.

đứng thứ hai trên thế giới

D.

đứng thứ tư trên thế giới

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.