Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 09:58:48 | 260 lượt xem

Câu hỏi số 29021

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60 nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là   

Phương án trả lời:
A.

đứng thứ nhất trên thế giới

B.

đứng thứ ba trên thế giới. 

C.

đứng thứ hai trên thế giới

D.

đứng thứ tư trên thế giới

Đáp án: C