Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 10:09:30 | 314 lượt xem

Câu hỏi số 29023

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 1970, Liên xô đi đầu thế giới trong các ngành công nghiệp   

Phương án trả lời:
A.

luyện kim và cơ khí.

B.

hóa chất và dầu mỏ.

C.

vũ trụ và điện nguyên tử.

D.

cơ khí và dầu mỏ.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.