Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 10:10:49 | 351 lượt xem

Câu hỏi số 29024

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào? 

Phương án trả lời:
A.

Liên Xô phòng thành công tàu vũ trụ

B.

Liên Xô hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế

C.

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.   

D.

Liên Xô phong thành công vệ tinh nhân tạo

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.