Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 10:11:53 | 356 lượt xem

Câu hỏi số 29025

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Từ năm 1946 đến năm 1950, Liên Xô đạt được thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là

Phương án trả lời:
A.

Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế.

B.

Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất.

C.

Xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.

D.

Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.