Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 10:13:50 | 279 lượt xem

Câu hỏi số 29026

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX, chính sách đối ngoại của Liên Xô là bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước:

Phương án trả lời:
A.

Tây Âu

B.

xã hội chủ nghĩa

C.

châu Á

D.

dân chủ nhân dân Đông Âu

Đáp án: B