Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 10:15:48 | 422 lượt xem

Câu hỏi số 29027

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nguyên tắc cơ bản nhất để chỉ đạo hoạt động của Liên hợp quốc là

Phương án trả lời:
A.

Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

B.

Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình

C.

Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

D.

Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.