Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 10:17:02 | 468 lượt xem

Câu hỏi số 29028

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết tồn tại trong khoảng thời gian nào?

Phương án trả lời:
A.

1917-1991

B.

1922-1991

C.

1918-1991

D.

1920-1991

Đáp án: B