Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 10:24:20 | 614 lượt xem

Câu hỏi số 29030

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sau 1945 thế giới như bị phân đôi:

Phương án trả lời:
A.

Do Liên Xô muốn chống lại âm mưu chống phá phong trào cách mạng thế giới của Mĩ

B.

Do sự xung đột chính trị giữa hai phe Xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

C.

Do xu thế muốn vươn lên làm bá chủ thế giới của các siêu cường kinh tế

D.

Do sự tranh giành quyền lợi giữa các nước thắng trận trong phe đồng minh, nổi bật là Liên Xô và Mĩ 

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.