Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 10:25:59 | 312 lượt xem

Câu hỏi số 29031

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế của Liên Xô hoàn thành sớm hơn dự kiến trong

Phương án trả lời:
A.

3 năm 4 tháng

B.

4 năm 3 tháng    

C.

4 năm 5 tháng

D.

5 năm 4 tháng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.