Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 10:36:04 | 306 lượt xem

Câu hỏi số 29034

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đâu là vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX? 

Phương án trả lời:
A.

Đứng thứ hai

B.

Đứng thứ ba

C.

Đứng thứ nhất

D.

Đứng thứ tư

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.