Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 10:37:07 | 317 lượt xem

Câu hỏi số 29035

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 ngả về phương Tây khôi phục và phát triển quan hệ với

Phương án trả lời:
A.

các nước ASEAN

B.

các nước châu Á

C.

Nhật Bản

D.

Trung Quốc

Đáp án: B