Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 11:11:09 | 358 lượt xem

Câu hỏi số 29036

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Quốc gia nào đã mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

Phương án trả lời:
A.

Liên Xô

B.

Anh

C.

D.

Trung Quốc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.