Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 11:12:20 | 1793 lượt xem

Câu hỏi số 29037

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trật tự hai cực Ianta sụp đổ vì:

Phương án trả lời:
A.

Ảnh hưởng của Mĩ và Liên Xô trên thế giới bị thu hẹp

B.

Liên Hợp quốc đã lấy lại được vị trí của mình trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế

C.

Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã

D.

Mĩ và Liên Xô đã chuyển từ đối đầu sang đối thoại

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.