Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 11:13:07 | 358 lượt xem

Câu hỏi số 29038

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) dựa vào:

Phương án trả lời:
A.

Những tiến bộ khoa học – kĩ thuật

B.

Tinh thần tự lực, tự cường

C.

Sự giúp đỡ của các nước Đông Âu

D.

Sự giúp đỡ của các nước trên thế giới

Đáp án: B