Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 11:13:07 | 427 lượt xem

Câu hỏi số 29038

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) dựa vào:

Phương án trả lời:
A.

Những tiến bộ khoa học – kĩ thuật

B.

Tinh thần tự lực, tự cường

C.

Sự giúp đỡ của các nước Đông Âu

D.

Sự giúp đỡ của các nước trên thế giới

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.