Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 11:13:55 | 495 lượt xem

Câu hỏi số 29039

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm vi một nước và bắt đầu trở thành hệ thống trên thế giới?

Phương án trả lời:
A.

Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

B.

Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

C.

Sự ra đời của nước Cộng hòa Ấn Độ

D.

Sự ra đời của nước Cộng hòa CuBa

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.