Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 11:41:39 | 1582 lượt xem

Câu hỏi số 29040

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải được sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực là: 

Phương án trả lời:
A.

Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản

B.

Liên Xô (Liên Bang Nga), Trung Quốc, Mĩ, Anh, Nhật.

C.

Liên Xô (Liên Bang Nga), Đức, Mĩ, Anh, Trung Quốc

D.

Liên Xô (Liên Bang Nga), Trung Quốc, Mĩ, Anh, Pháp

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.