Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 11:41:39 | 1522 lượt xem

Câu hỏi số 29040

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải được sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực là: 

Phương án trả lời:
A.

Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản

B.

Liên Xô (Liên Bang Nga), Trung Quốc, Mĩ, Anh, Nhật.

C.

Liên Xô (Liên Bang Nga), Đức, Mĩ, Anh, Trung Quốc

D.

Liên Xô (Liên Bang Nga), Trung Quốc, Mĩ, Anh, Pháp

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là cơ quan chính trị quan trọng nhất và họat động thường xuyên của Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế. Những nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua mà phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc thì bắt buộc các nước hội viên của Liên Hiệp Quốc phải thi hành. Hội đồng Bảo an không phục tùng Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ được thông qua với sự nhất trí của 5 nước thành viên thường trực là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Mỗi khi có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an không được thông qua do 1 nước thường trực bỏ phiếu chống, ta nói rằng nước đó đã phủ quyết.

Đáp án: D