Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 11:43:20 | 346 lượt xem

Câu hỏi số 29041

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Năm 1985, Gioocbachop đưa ra đường lối tiến hành công cuộc cải tổ đất nước vì ?

Phương án trả lời:
A.

Đất nước lâm vào tình trạng « trì trệ » khủng hoảng

B.

Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ

C.

Cải tổ để áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật đang phát triển con người

D.

Cải tổ để cải thiện mối quan hệ với Mĩ

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.